.týždeň

.zákulisné reči: Potrebujeme liberálnejšiu alebo kresťanskejšiu EÚ?

May 10, 2019

Aká je vízia EÚ očami mladej kresťanky a mladého liberála? Ako má EÚ reagovať na témy, ktoré spoločenstvo najviac rozdeľujú? (migrácia, postoj k Rusku,…) Z čoho vyplývajú výhrady euroskeptikov voči EÚ? Ako na tieto výhrady reagovať? V čom je súčasná EÚ iná, ako plánovali zakladatelia tohto projektu? Treba sa vrátiť “ku koreňom”?

Michal Magušin diskutuje s Miriam Lexmann a Michalom Šimečkom.

Play this podcast on Podbean App