.týždeň

Šport pre Slovensko: Vzorec - najmodernejší nástroj financovania

June 10, 2019

Zákon o športe z roku 2015 uzákonil transparentný koncept „VZORCA“ na výpočet výšky príspevku uznanému športu pre národné športové zväzy, pomocou ktorého štát rozdeľuje prostriedky na šport automaticky - bez možnosti vplyvu politikov, úradníkov alebo členov komisií. S odborníkmi na VZOREC sa rozprávame - o jeho fungovaní, plusoch, mínusoch i o ďalších otázkach financovania športu.