.týždeň

Šport pre Slovensko: Informačný systém športu

November 6, 2019

Základným pilierom a nástrojom reformy slovenského športu mal byť informačný systém športu. 

Ten mal priniesť slovenskému športu i slovenskej spoločnosti korektné dáta o počte aktívnych športovcov a družstiev v jednotlivých športoch a o ich výsledkoch, korektné údaje o športových odborníkoch, kluboch, zväzoch a ich štatutároch.

Hostia:

Andrej Petrovaj, Ján Letko, Miroslav Haviar