.týždeň

Diskusia so Zuzanou Piussi o Ukradnutom štáte

November 5, 2019

Po premietaní filmu Ukradnutý štát v .klube pod lampou diskutoval Štefan Hríb režisérkou Zuzanou Piussi. Film je dramatickým rozprávaním o novom type spoločenského zriadenia, v ktorom tradičné štátne štruktúry nahrádza mafia s oligarchiou a o tom, ako urobiť, že sa o tom verejnosť nič nedozvie.

Hostka diskusie:

  • Zuzana Piussi, slovenská režisérka a dokumentaristka

Moderuje:

  • Štefan Hríb, novinár a šéfredaktor vydavateľstva