.týždeň

Ako naši vedci zažili rok 1989

November 7, 2019

Kedy sa slovenskí vedci pripojili k požiadavkám študentov a VPN? Bol odpor komunistov na SAV silný? Aké boli predstavy vedcov o slobode? Ako sa naplnili?

O udalostiach Novembra 89 sa rozprával Štefan Hríb vedcami Slovenskej akadémie vied.